Varför Hjärtat för Jämtland?

Det började med Smultronställen i Jämtland, där vi ville göra något för att synliggöra våra magiska platser, våra spännande företag och framförallt hylla våra kreativa företagare som kanske själva inte har någon större digital närvaro. Vi ville bidra till att dessa fantastiska smultronställen får den uppmärksamhet de förtjänar.  

I och med att utvecklingen har gått framåt och att marknaden har flyttat ut i de digitala kanalerna så är det av stor vikt att man har en bra och säljande hemsida, en strategi och en röd tråd genom hela sin digitala närvaro. Man behöver synas där konkurrenterna finns och man behöver tala om för marknaden vad man gör och varför man gör det och det är det som är avgörande för ett företags överlevnad idag. Man konkurrerar inte längre bara med den lokala marknaden utan även med den nationella eller globala marknaden. På samma sätt som att företag från Skåne kan få kunder i Jämtland så kan företag i Jämtland få kunder i Skåne. 

Och om vi kan få ett företag att växa med nya kunder genom vårt projekt – ja, då känns det gott för oss som har Hjärtat för Jämtland.